Kérjük várjon…

A Börse Frankfurt kereso szolgáltatást közvetlenül Börse Frankfurt Zertifikate AG üzemelteti.

A vonatkozó jogszabályok és az alábbi feltételek alkalmazandóak a jelen Weboldalhoz történo hozzáférés és a Weboldal használata során:

Üzleti ajánlatnak nem minosülo tartalom; a felelosség kizárása

A jelen Weboldal tájékoztató jellegu és nem minosül befektetési tanácsadásnak. A jelen weboldalon található információk nem minosülnek a Frankfurti Értékpapírtozsdén (Frankfurter Wertpapierbörse) vagy a Frankfurti Értékpapírtozsde strukturált termékek forgalmazására vonatkozó Szabad Piacán forgalmazott értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak vagy ajánlattételnek.

Elozetes árfolyam alakuláson alapuló információk elorejelzések alapjául nem használhatóak fel. A jelen weboldalon találhatóak olyan termékek, amelyek magas kockázatúak a befektetett toke teljes elvesztése szempontjából.

Börse Frankfurt Zertifikate AG felelossége kizárt minden olyan dologi vagy kötelmi jellegu kárigényért, amely a jelen Weboldal használata folytán akár közvetlenül, akár közvetve merül fel, kivéve az elore megfontolt szándékkal vagy nagyfokú gondatlansággal okozott károkat. A jelen korlátozás nem érinti a kárigénylo életének, testi épségének vagy egészségének károsodásából eredo kártérítési igényeket. A Börse Frankfurt Zertifikate AG és KBC Securities ennek megfeleloen nem tartozik felelosséggel a közzétett információk pontosságáért, sem pedig a Börse Frankfurt Zertifikate AG jelen vagy egyéb kiadványaiban közzétett információk alapján megtett lépésekbol származó károkért. A Börse Frankfurt Zertifikate AG és a KBC Securities kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor módosítsa a termékei árát vagy összetételét.

Hivatkozások és linkek

A jelen Weboldal által (hiperlink vagy más formában) hivatkozott, harmadik személy tulajdonában álló Weboldalak esetében kizárólag az adott Weboldal tulajdonosa felelos az adott Weboldalon feltüntetett tartalmakért és felkínált termékek értékesítéséért. Mi kizárólag hozzáférést biztosítunk az ilyen Weboldalakhoz. A (harmadik személy) szolgáltató vagy tulajdonos jelen Weboldalon közzétett hozzájárulása ahhoz, hogy a jelen Weboldalon hivatkozzanak a Weboldalára, nem értelmezheto ajánlattételként. Nincs befolyásunk a harmadik személyek által üzemeltetett Weboldalak tartalmát és képi megjelenítését illetoen; a Börse Frankfurt Zertifikate AG és a KBC Securities nem vállal felelosséget a harmadik személyek által üzemeltetett Weboldalak tartalmának felhasználásából eredo anyagi károkért vagy személyi sérülésekért. A más Weboldalakra történo hivatkozások megnyitása a felhasználó saját felelosségi körébe tartozik.

Helyi és egyéb jogi korlátozások

A Börse Frankfurt Zertifikate AG által forgalmazott termékek vonatkozásában fennállhatnak egyes országokra vagy személyekre vonatkozó korlátozások. A befektetok egyéni felelosségi körébe tartozik az adott kibocsátó termékéhez kapcsolódó tájékoztatóban foglaltak betartása.

Börse Frankfurt Zertifikate AG

A Börse Frankfurt Zertifikate AG egy német jog szerint bejegyzett részvénytársaság (székhely: D-60485 Frankfurt; ÁFA szám: DE 194974713; email cím: mail@deutsche-boerse.com; egyéb értesítési adatok: Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn]), amelyet a Handelsregister vett nyilvántartásba a 80045 kereskedelmi nyilvántartási szám alatt.A strukturált termékszegmens tekintetében a Börse Frankfurt Zertifikate AG részben a Frankfurti Értéktozsde (Frankfurter Wertpapierbörse, FWB) által finanszírozott társaság. Az FWB a Hessen Állami Gazdasági, Kereskedelmi és Fejlesztési Minisztérium (Kaiser Friedrich Ring 75, 65185, Wiesbaden, Németország) felügyelete alatt áll. Börse Frankfurt Zertifikate AG a Frankfurti Értékpapírtozsde strukturált termékek forgalmazására vonatkozó Szabad Piacának Fenntartójának is minosül.Továbbá a Soach Europa AG a strukturált termékek forgalmazására vonatkozó Szabad Piacanák Fenntartoja is a Frankfurti Értékpapírtozsdén.

Szerzoi jog, szellemi alkotások joga

A Weboldal teljes egésze szerzoi jogi védelem alatt áll. A jelen Weboldal tartalmának elozetes írásbeli engedély nélküli, nyilvános vagy kereskedelmi célt szolgáló teljes vagy részleges másolása, (elektronikus vagy más módon történo) továbbítása, módosítása, (hiperlinkkel történo) hivatkozása vagy felhasználása kifejezetten tiltott magatartásnak minosül.

Fordítások

Annak ellenére, hogy a leheto legpontosabb fordítás elérése volt a cél, Börse Frankfurt Zertifikate AG és a KBC Securities nem vállal a fordítás helyességéért felelosséget.

Szerzői jog

A STOXX® indexek és az abban foglalt adatok és az indexek elnevezésében megjelenő védjegyek a svájci, zürichi STOXX Limited és/vagy használati jogosultjainak tulajdonát képezik, melyet az Eurex Frankfurt AG engedéllyel használ.

A STOXX® indexeken alapuló Eurex származékos termékeket sem a STOXX, sem használati jogosultjai nem támogatják, hagyják jóvá, értékesítik vagy reklámozzák semmilyen módon, és azért sem a STOXX-ot, sem pedig használati jogosultjait nem terheli semmilyen felelősség.

Az alábbi nevek, elnevezések és bejegyzett védjegyek a Börse Frankfurt Zertifikate AG tulajdonát képezik:

Börse Frankfurt Zertifikate AG® a Börse Frankfurt Zertifikate AG bejegyzett védjegye.

Az alábbi nevek, elnevezések és bejegyzett védjegyek a SIX Swiss Exchange AG tulajdonát képezik:

SIX Swiss Exchange® , SPI(SPI)® , Swiss Performance Index (SPI)® , SMI® , Swiss Market Index (SMI)® , SMI MID (SMIM)® , SPI EXTRA® , SMI Expanded® , SXI® , SXI LIFE SCIENCES® , SXI Bio+Medtech® , SBI® , SBI Swiss Bond Index® , VSMI®, COSI® and SWX Immobilienfonds Index® mind a SIX Swiss Exchange AG bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló védjegyei, melyek kizárólag használati engedéllyel használhatók fel.

Az alábbi nevek és elnevezések a Deutsche Börse AG tulajdona:

Deutsche Börse®, FWB®, Eurex®, Xetra®, DAX®, MDAX®, TecDAX®, SDAX®, DivDAX®, DAXplus®, DAX-global®, GEX®, CDAX®, HDAX®, VDAX®, RDAX®, REX®, eb.rexx®, PEX®, L-DAX®, L-MDAX®, L-TecDAX®,L-SDAX®, XTF Exchange Traded Funds®, Eurex Repo®, Eurex Bonds®, ExServes®, CEF®, TRICE®,Vision&Money®, SCHATZ-FUTURE®, FDAX®, xlaunch®, Newex®, Classic All Share®, Xpider®, StatistiX®,ERS®, INAV®, Deutsche Börse Smart Trading®, Deutsche Börse Listing Partner®, PROPRIS®.

Eurex US (SM) egy szolgáltatás védjegye.

A Xentric® és a XCREEN® a Deutsche Börse Systems AG bejegyzett védjegyei.

A Vestima® a Clearstream International bejegyzett védjegye.

Ezen nevek és elnevezések, valamint a website-on előforduló minden egyéb védjegy vagy védelem alatt álló jog bármilyen korlátozástól mentesen minden esetben a védjegyekre vonatkozó jogszabályi előírások hatálya alatt állnak, és nem használhatók fel a bejegyzett védjegyjogosult kifejezett engedélye nélkül. Csupán a jelen website-on történő említésük tényéből nem következik az, hogy azokat harmadik fél joga nem védi.

A STOXX® és a Dow Jones EURO STOXX® a STOXX Limited és/vagy a Dow Jones & Company, Inc. védjegyei, melyek bizonyos célú használatát az Eurex Frankfurt AG engedélyezte. Az Eurex Frankfurt AG Dow Jones EURO STOXX-on alapuló termékeit STOXX vagy a Dow Jones nem támogatja, nem hagyja jóvá, értékesíti vagy reklámozza, továbbá sem a STOXX, sem a Dow Jones nem tesz ezen termék(ek)kel történő kereskedés ajánlatos voltával kapcsolatban semmilyen nyilatkozatot.